ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o.

Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert

1. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2024 na zakup specjalistycznego oprogramowania (licencji) do automatyzacji działu konstrukcji wraz ze skonfigurowaniem, dostosowaniem oraz szkoleniem.

Zapytanie ofertowe

Uszczegółowienie usługi

Wzór umowy

Zmiany w zapytaniu ofertowym:

Informacje o zmianie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

2. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z zapytaniem nr 2/2024 na zakup specjalistycznego oprogramowania (licencji) do automatyzacji działu marketingu, handlu i sprzedaży wraz ze skonfigurowaniem, dostosowaniem oraz szkoleniem oraz dostarczeniem wymaganego sprzętu komputerowego i szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego.

Zapytanie ofertowe

Uszczegółowienie usługi

Formularz ofertowy

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2024

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do zap. ofertowego nr 1_2024

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/2024

Protokół z postęowania o udzielenie zamówienia do zap. ofertowego nr 2_2024

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn