ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o.

Malarnia proszkowa

Informacje ogólne

Na   terenie   naszej   firmy   działa   jedna   z   najnowocześniejszych   i   największych   malarni proszkowych w regionie, która  od lipca 2011 roku pozwala nam tworzyć produkty doskonałe pod względem estetyki i trwałości.

Nasza   malarnia   wykorzystuje   zaawansowaną   technologię   oczyszczania   powierzchni   oraz lakierowania proszkowego.      

Oferujemy oczyszczanie i malowanie elementów stalowych o długości do 9,4 metrów. Podczas realizacji zleconych nam zadań sięgamy po farby najlepszej jakości, które wykazują wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki temu zyskują Państwo pewność, że efekt lakierowania będzie naprawdę trwały. Wykorzystanie tego procesu daje również możliwość nadania powierzchni estetycznego wyglądu oraz uodpornienia jej na szkodliwy wpływ deszczu, śniegu oraz innych czynników zewnętrznych, w tym uszkodzeń mechanicznych.

Technologia

Malowanie proszkowe polega na naniesieniu farby w postaci proszku na określone elementy.

Farba pod wpływem wysokiej temperatury ulega polimeryzacji, tworząc bardzo wytrzymałą i estetyczną powłokę lakierniczą.

Malowanie farbami proszkowymi jest realizowane z wykorzystaniem metody natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Specjalnie przygotowana do tej techniki farba posiada granulację w granicach od ok. 10 μm do ok. 100 μm.    

Podawanie farby odbywa się przy wspomaganiu sprężonym  powietrzem, które stosuje się również do fluidyzacji proszku. W procesie fluidyzacji proszku materiał sypki nabiera cech materiałów ciekłych. Wówczas zawiesina proszku w powietrzu przekształca się w mieszaninę, którą w prosty sposób można zaaplikować. Wykorzystywany w tym procesie proszek ma własności dielektryczne.

Po lakierowaniu farba zostaje utwardzona w wysokiej temperaturze (około 200 °C) lub przy wykorzystaniu innej techniki np. promieniowania UV. Powstałe w ten sposób powłoki dają powierzchnie gładkie bez zacieków i zmarszczeń. Czas potrzebny do całkowitego utwardzenia farby dobierany jest indywidualnie w zależności od masywności malowanych elementów. Po zakończeniu polimeryzacji elementy wyjmowane są z pieca i po ich ostygnięciu nadają się do użytkowania.