ZWM Dojnikowscy Sp. z o. o.

Fundusze Unijne

PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Spółka Jawna z siedzibą w Suwałkach przy ul. Majerskiego 8 informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-20-0012/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Spółka Jawna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Beneficjent: Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Spółka Jawna

Województwo: podlaskie

Miejscowość: Suwałki

Wartość projektu: 331.347,63 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 331.347,63 PL

Firma ZWM DOJNIKOWSCY SP. Z O.O.
Firma ZWM DOJNIKOWSCY SP. Z O.O.