Malarnia mokra

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Malarnia mokra

 1. Śrutowanie elementów wielkogabarytowych
 2. Zabezpieczenia antykorozyjne
 3. Zabezpieczenia ogniochronne
 4. Malowanie drewna

Wstęp

Uruchomiona w 2015r. nowa lakiernia oraz druga, znacznie większa od obecnej komora śrutownicza, zdecydowanie rozszerzyła profil działalności naszej firmy. W raz z oddaniem do użytku nowych hal produkcyjnych staliśmy się jednym z największych zakładów w Polsce północno – wschodniej,  zajmujących się profesjonalnym zabezpieczaniem antykorozyjnym oraz ogniochronnym konstrukcji metalowych.  W trosce o wysoką jakość świadczonych usług podejmujemy kroki w kierunku szkolenia naszego personelu, unowocześniania i uzupełniania parku maszynowego, a także nawiązujemy ścisłą współpracę z doradcami technicznymi farb renomowanych producentów.

1.Komora śrutownicza

Oprócz już istniejącej komory śrutowniczej na malarni proszkowej, uruchomiliśmy kolejną komorę, której największym atutem jest jej pojemność oraz bezpośrednie połączenie z lakiernią mokrą. Jest to tak zwana ,,komora przelotowa”, umożliwiająca wwiezienie elementów do śrutowania z jednej strony, a wywiezienie z drugiej, bezpośrednio na lakiernię. To rozwiązanie całkowicie niweluje możliwość narażenia wyśrutowanych elementów na czynniki atmosferyczne. Cały proces od momentu przyjęcia elementów do śrutowania, poprzez malowanie i suszenie odbywa się pod (jednym) dachem.

Kolejną istotną zaletą nowej śrutownicy jest możliwość umieszczenia w niej elementów wielkogabarytowych, o wymiarach sięgających co najmniej  4m x 16,5m x 4m (szer. x dł. x wys.). Dzięki temu przygotowanie powierzchni do nakładania powłok antykorozyjnych na elementach konstrukcyjnych, nie mieszczących się w powszechnie wykorzystywanych śrutownicach przelotowych nie stanowi dla nas żadnego problemu. Warto również zwrócić uwagę na specjalnie zaprojektowane pasy jezdne, po których do wnętrza komory można wjechać samochodem typu TIR, dzięki czemu jesteśmy w stanie śrutować elementy o masie przekraczającej nawet 20t.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

2 Zabezpieczenie antykorozyjne metalu

Na początku 2015r. firma ZWM Dojnikowscy uruchomiła nowy dział – lakiernię mokrą. Obecnie nasz personel posiada wszelkie kwalifikacje i umiejętności do nanoszenia powłok antykorozyjnych, ogniochronnych, żaroodpornych oraz dekoracyjnych, czego potwierdzeniem są liczne szkolenia oraz doświadczenie zdobyte w trakcie wykonywania wcześniejszych projektów. Podjęto również decyzję dotyczącą wyposażenia lakierni w nowoczesne pompy hydrodynamiczne, dzięki którym wydajność pracy znacznie wzrosła, a uzyskiwane powłoki zyskały znacznie wyższą jakością.

W trosce o wysoką jakość uzyskiwanych powłok kilka razy dziennie dokonywane są kontrolne pomiary zarówno grubości poszczególnych warstw nakładanej farby, jaki i warunków atmosferycznych, panujących wewnątrz lakierni. Dzięki specjalnym nagrzewnicom jesteśmy w stanie wykonywać prace malarskie również w okresie zimowym. Urządzenia te pozwalają utrzymać stałą temperaturę wewnątrz lakierni (powyżej 100C) podczas całego procesu malowania, co bardzo istotnie wpływa na utwardzanie farby, a co za tym idzie, na jej okres jej trwałości.

 • Zabezpieczenia ogniochronne

W ostatnim czasie znacząco wzrosło zapotrzebowanie rynku na konstrukcje stalowe pokryte farbami ogniochronnymi. Aby wyjść naprzeciw tym wymaganiom zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres świadczonych usług właśnie w tym kierunku. Jak wiadomo, powłoki ogniochronne powinny posiadać ściśle określone parametry skorelowane z wymaganiami dotyczącymi czasu zabezpieczania poszczególnych elementów konstrukcji przed niekorzystnym oddziaływaniem ognia. W trosce o bezbłędne zabezpieczenie konstrukcji każdorazowo poszczególne projekty analizowane są przez odpowiednio wyszkolonych technologów, który określają grubości powłok ogniochronnych. To daje nam gwarancję, że wykonana przez nas usługa spełni wymagania założone w projekcie technicznym przyjmowanych do malowania elementów.

Technologia

Nowo otwarta lakiernia została zaprojektowana w taki sposób, aby spełnić wszelkie wymagania dotyczące BHP oraz ochrony środowiska. Na hali zamontowano wydajny układ wymiany powietrza wraz z dwustopniowym systemem jego filtracji, dzięki czemu emisja niebezpiecznych związków chemicznych do atmosfery została ograniczona do minimum.

Aby zwiększyć wydajność lakierowania, firma dodatkowo zakupiła dwie nowoczesne pompy hydrodynamiczne, umożliwiające pracę w trybie ciągłym. Zostały one dodatkowo wyposażone w zestaw wymiennych dysz o zróżnicowanej średnicy, co umożliwia ich wszechstronne wykorzystanie do nakładania różnych rodzajów farb.

Opis metod aplikacji farb:

W lakierni wykorzystywane są dwie podstawowe metody nanoszenia farb:

a) Natrysk hydrodynamiczny

Nakładanie powłok antykorozyjnych na dużych powierzchniach obywa się za pomocą nowoczesnych pomp hydrodynamicznych. Zasada działania urządzenia do natrysku hydrodynamicznego polega na zassaniu wyrobu malarskiego, przetłoczeniu przewodem wysokociśnieniowym do dyszy osadzonej w specjalnym pistolecie. Dysze posiadają otwóry o średnicy 0,1-2,0 mm. Farba opuszczając dyszę na skutek przekroczenia prędkości krytycznej ulega  rozpyleniu.

Zalety malowania natryskiem hydrodynamicznym:

 • wysoka wydajność malowania, oszczędność materiału malarskiego (30% w porównaniu z natryskiem pneumatycznym),
 • znacznie większa grubość powłoki w porównaniu z natryskiem pneumatycznym
 • mniejsze zapylenie i stężenie par rozpuszczalników.

b) Natrysk pneumatyczny

Oprócz malowania elementów wielkogabarytowych zdarzają się również mniejsze zlecenia, które wymagają precyzyjnego pomalowania niewielkich, aczkolwiek skomplikowanych powierzchni. W takich przypadkach wykorzystywanie pomp hydrodynamicznych staje się nieekonomiczne, dlatego wówczas do malowania stosowana jest metoda natrysku pneumatycznego.

Zasada działania pistoletu lakierniczego bazuje na sprężonym powietrzu. To ono jest nośnikiem aplikowanych substancji, dlatego też pistolety lakiernicze często nazywa się pistoletami pneumatycznymi. Powietrze wypływa z głowicy najczęściej dwoma otworami położonymi symetrycznie po jej przeciwnych stronach. Są one ustawione w taki sposób, by mieszanka lakieru i powietrza była rozpylana w postaci stożka, którego wierzchołek stanowi wylot dyszy, zaś podstawę – lakierowana powierzchnia. Powietrze jest uniwersalnym nośnikiem i nie reaguje z rozpylanymi materiałami, dlatego wachlarz ciekłych substancji, którymi wykańcza się powierzchnię przy użyciu pistoletu jest bardzo szeroki. Mogą być to na przykład lakiery, farby, kleje, rozpuszczalniki itp.

pistolet pneumatyczny kubkowy

Pistolet pneumatyczny kubkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje wykorzystywanych farb (systemy malarskie)

1.System alkilowy – (podkład alkilowy + farba nawierzchniowa alkilowa w odpowiednim kolorze)

Farby alkidowe (ftalowe) do ich produkcji używa się żywic alkidowych. Większość żywic alkidowych zawiera w swoim składzie bezwodnik ftalowy dlatego też nazywa się je ftalowymi. Farby ftalowe są łatwe do stosowania i mają dobrą rozlewność co podkreśla ich uniwersalność. Niestety wyroby te jeśli stosowane są na zewnątrz czasami wykazują tendencję do kredowania co spowodowane jest pękaniem podwójnych wiązan C=C w cząsteczkach żywicy. Farby alkidowe są wyrobami, które schną chemicznie, tzn. wiążąc tlen z powietrza, dlatego nie powinno stosować się zbyt grubych warstw, aby nie utrudniać dostępu tlenu do wewnętrznych części warstwy.

2. System epoksydowo – poliuretanowy (podkład epoksydowy+ farba nawierzchniowa poliuretanowa w odpowiednim kolorze)

Farby epoksydowe są to farby dwuskładnikowe, wysychające przez reakcję chemiczną żywicy i utwardzacza (zmieszanych ze sobą tuż przed malowaniem w odpowiednich proporcjach). Po całkowitym utwardzeniu, powłoka jest bardzo twarda (twardość względem szkła wynosi 05, – 0,7) oraz bardzo odporna na czynniki mechaniczne. Wykazuje bardzo dobrą odporność na wodę, oleje, wiele rozpuszczalników i zasady( nawet stężone). Nie są odporne na stężone kwasy oraz promienie UV przez co nie powinny być stosowane w miejscach nasłonecznionych (silnie kredują).

Farby poliuretanowe są to również farby dwuskładnikowe utwardzane chemicznie (dostępne są również jednoskładnikowe, gdzie drugim składnikiem jest wilgoć z powietrza). Pod względem odporności i właściwości mechanicznych są podobne do epoksydów, z tym że nie wykazują kredowania pod wpływem UV.

3.System ogniochronny – (podkład epoksydowy + farba ogniochronna + farba nawierzchniowa poliuretanowa w odpowiednim kolorze)

Z biegiem czasu znacznie wzrosło zapotrzebowanie rynku na konstrukcje posiadające zabezpieczenie ogniochronne, czyli takie, które przez pewien czas zabezpieczają stalowe elementy konstrukcyjne przed niebezpiecznym wpływem ognia podczas pożaru. Aby sprostać tym wymaganiom nasi pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu nanoszenia powłok ogniochronnych, czego potwierdzeniem są certyfikaty wydane przez przedstawicieli producenta farby.

Farby pęczniejące są izolacją ogniochronną, która może nadawać elementom stalowym odporność ogniową od R 15 do R 90 (odpowiednio od 15 do 90min.). Ich działanie polega na przyroście objętości powłoki pod wpływem temperatury. Dzięki niskiej przenikliwości cieplnej oraz zmianie objętości, podwyższa się także współczynnik masywności elementu chronionego, a powłoka pozwala na osiągnięcie odporności ogniowej stali.

Farby pęczniejące sprzedawane są w formie zestawów, w których znajdują się:

 • farba podkładowa (grunt) – przystosowuje podłoże do jak najlepszego połączenia się z farbą zasadniczą;
 • farba zasadnicza – właściwa powłoka pęczniejąca o własnościach ogniochronnych;
 • farba nawierzchniowa – dzięki niej chroniony element nabiera walorów estetycznych poprzez odpowiednio dobrany kolor

Jednym z najważniejszych parametrów farby pęczniejącej jest grubość powłoki, gdyż to ona bezpośrednio wpływa na poziom odporności ogniowej chronionego elementu. Grubość powłoki jest bezpośrednio uzależniona od wskaźnika masywności oraz temperatury krytycznej.
4.Drewno – farby dekoracyjne

Niektóre z naszych produktów wykonane są zarówno ze stali, jak i z drewna, np. ławki, bramy z wypełnieniem ze sztachet drewnianych, pomosty pływające, rusztowania. Realizując kolejne tego typu projekty nabieramy coraz większego doświadczenia z zakresu zabezpieczania drewna oraz nadawaniu jego powierzchni estetycznego wyglądu i właściwości użytkowych.

Góra