Teknologi

Teknologi

Den nyöppnade lackeringsanläggningen har utformats för att uppfylla alla säkerhets- och miljökrav. Hallen utrustades med ett kraftfullt luftväxlingssystem med ett tvåstegs filtreringssystem, så att utsläpp av farliga kemikalier i atmosfären har reducerats till ett minimum.

För att förbättra lackeringseffektivitet har företaget även köpt två moderna hydrodynamiska pumpar som möjliggör kontinuerlig drift. De är dessutom utrustade med en uppsättning av utbytbara munstycken med olika diametrar vilket tillåter deras mångsidig användning för att applicera olika typer av färger.

I lackeringsanläggningen används två grundläggande metoder för att applicera färger:

Hydrodynamisk spray

Applicering av rostskyddsbeläggningar på stora ytor sker med hjälp av moderna hydrodynamiska pumpar. Den hydrodynamiska sprutmaskinens funktion består i att suga färgprodukten, pressa den genom ett högtrycksrör till ett munstycke inbäddat i en specialpistol. Munstyckena har hål med en diameter av 0,1-2,0 mm. Färg som lämnar munstycket som ett resultat av att överskridit kritisk hastighet sprutas ut.

Fördelar med hydrodynamisk sprutmålning:

  • hög beläggningseffektivitet, sparande av färgmaterial (30% jämfört med pneumatisk spray),
  • betydligt större beläggningstjocklek jämfört med pneumatisk spray,
  • mindre damm och ångkoncentration av lösningsmedel.
Pneumatisk sprutning

Förutom att måla större element finns det också mindre order som kräver noggrann målning av små men komplicerade ytor. I sådana fall blir användningen av hydrodynamiska pumpar inte ekonomisk, så pneumatisk sprutmetod används för målning.

Funktionsprincipen för färgspraypistolen är baserad på tryckluft. Den är bärare av de ämnen som ska appliceras, därför kallas sprutpistoler ofta pneumatiska pistoler. Luften strömmar oftast ut ur huvudet med två symmetriska hål på motsatta sidor. De är anordnade på ett sådant sätt att färg- och luftblandningen sprutas i form av en kon, vars topp är munstyckets utlopp och grund – den lackerade ytan. Luft är en universell bärare och reagerar inte med sprutade material så att ett utbud av vätskeformiga ämnen som används för ytbehandling med pistolen är mycket brett. Dessa kan exempelvis vara lack, färger, färger, lim, lösningsmedel mm.

Teknologi