Skottblästringskammare

Skottblästringskammare

Förutom den befintliga skottblästringskammaren vid pulverlackeringsanläggningen startade vi en annan kammare. Den största fördelen med denna kammare är dess kapacitet och direktanslutning till våt lackeringsanläggningen. Det är en så kallad ”passage-kammare” som tillåter införandet av element till skottblästring på ena sidan och deras avlägsnandet på det andra direkt till lackeringsanläggningen. Denna lösning eliminerar fullständigt möjlighet att exponera element som underkastades skottblästring till atmosfäriska faktorer. Hela processen från det ögonblick då man mottar elementen till skottblästring fram till målning och torkning sker under ett tak.

En annan viktig fördel med den nya skottblästringsmaskinen är möjlighet att placera inuti stora delar av dimensioner upp till 4m x 16,5m x 4m (bredd x längd x höjd). Tack vare detta är det inte ett problem för oss att förbereda ytan för att applicera korrosionsbeläggningar på strukturella element som inte rymmas i vanligt använda skottblästringsmaskiner. Det är också värt att uppmärksamma speciellt utformade körbanor, varefter kan en bil typ av TIR köra in i kammaren. På grund därav kan vi skottblästra element som väger mer än 20 t.

Skottblästringskammare