Korrosionsskydd av metall

Korrosionsskydd av metall

I början av 2015 lanserade företaget ZWM Dojnikowscy en ny avdelning – våtlackeringsanläggningen. För närvarande har vår personal alla kvalifikationer och färdigheter att tillämpa korrosionsskydd, brandbeständig, värmebeständig och dekorativ beläggning, vilket bekräftas av många utbildningar och erfarenheter som uppnåtts under tidigare projekt. Vi har också beslutat att utrusta våtlackeringsanläggningen med moderna hydrodynamiska pumpar så att arbetseffektivitet har avsevärt ökat och de erhållna beläggningarna har fått en mycket högre kvalitet.

I syfte att säkerställa hög kvalitet på den erhållna beläggningen görs flera gånger om dagen mätningar av såväl tjockleken på de applicerade skikten som de atmosfäriska förhållandena inom lackeringsanläggninegn. Tack vare speciella värmare kan vi utföra lackeringsarbeten även på vintern. Med hjälp av dessa anordningar behållas en konstant temperatur i lackeringsnanläggningen (över 10 grader C) under hela målningsprocessen, vilket i hög grad påverkar färgens härdning och följaktligen dess varaktighet.