Pulverbeläggningsteknik

Pulverbeläggningsteknik

Pulverbeläggningsteknik

I över 25 år har företaget ZWM Dojnikowscy varit verksam på marknaden som en stor producent av alla typer av stålkomponenter.

Den dynamiskt växande marknaden och därigenom kundernas föränderliga krav på utseende, kvalitet och estetik har blivit impulsen för att vidta ytterligare åtgärder för att modernisera och utöka företagets produktionsmöjligheter.

För att möta behoven hos lokala, inhemska och utländska kunder beslutades det att starta en egen pulverlackeringsanläggning som gör det möjligt för företaget att applicera pulverbeläggningar på alla typer av metall och aluminium sedan 2011.