Automatisering och spärrbommar

Automatisering och spärrbommar

Vi säljer automation av de bästa tillverkarna i världen.

Vi garanterar säkerhet, styrka, ekonomi, funktionalitet och postgarantiservice. Vi erbjuder även montering av automatik av vår kvalificerade personal som har nödvändig kunskap som förvärvats i specialutbildning.

Alla skyddsfunktioner för framdrivningsmaskineri är perfekt finjusterade. Det är praktiskt taget omöjligt att öppna dörren från utsidan av obehöriga personer. Alla automatiska enheter testas noggrant och deras tillförlitlighet och säkerhet är certifierade av CE.

Vi erbjuder:

  • automatisering för garagegrindar,
  • automatisering för industriella grindar,
  • automatisering för stängselgrindar (skjut- och bladgrindar)
  • spärrbommar,
  • kontroll- och åtkomstsystem,
  • radiokontroll,
  • automatisering baserad på solenergi – NYHET.
Automatisering och spärrbommar

Med avancerad teknik kan du öppna dörren med din mobiltelefon eller ditt fingeravtryck.

I vårt lager har vi omedelbart tillgängliga grindar tillbehör (fjärrkontroller, radioapparater, fotoceller, etc.). Vi erbjuder garanti- och postgarantiservice.

Vi säljer inte grindar eller enheter som ett ”extra” sortiment. Vi är en pålitlig partner till många kända tillverkare som: