Proces, technologia i ekologia

Technologia malowania proszkowego Proces, technologia i ekologia

Proces Proces

Lakierowanie proszkowe to jedna z najnowocześniejszych technologii, która pozwala na stworzenie gładkiej i wytrzymałej powierzchni.

Polega na naniesieniu farby w postaci proszku na określone elementy. Farba pod wpływem wysokiej temperatury ulega polimeryzacji, tworząc bardzo wytrzymałą i estetyczną powłokę lakierniczą.

Technologia Technologia

Malowanie farbami proszkowymi jest realizowane z wykorzystaniem metody natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego.

Specjalnie przygotowana do tej techniki farba posiada granulację w granicach od ok. 10 µm do ok. 100 µm. Podawanie farby odbywa się przy wspomaganiu sprężonym powietrzem, które stosuje się również do fluidyzacji proszku. W procesie fluidyzacji proszku materiał sypki nabiera cech materiałów ciekłych. Wówczas zawiesina proszku w powietrzu przekształca się w mieszaninę, którą w prosty sposób można zaaplikować.

Wykorzystywany w tym procesie proszek ma własności dielektryczne.

Dzięki nim cząstki farby doskonale magazynują ładunki elektryczne, przez co mogą stać się ich nośnikami. W związku z tym elementy malowane proszkowo muszą przewodzić ładunki elektryczne (wystarczy powierzchniowo). W takiej sytuacji naładowane cząstki farby mogą dokładnie przylegać do powierzchni pokrywanego przedmiotu.

Po lakierowaniu farba zostaje utwardzona w wysokiej temperaturze (około 200 °C) lub przy wykorzystaniu innej techniki np. promieniowania UV. Powstałe w ten sposób powłoki dają powierzchnie gładkie bez zacieków i zmarszczeń. Czas potrzebny do całkowitego utwardzenia farby dobierany jest indywidualnie w zależności od masywności malowanych elementów. Po zakończeniu polimeryzacji elementy wyjmowane są z pieca i po ich ostygnięciu nadają się do użytkowania.

Proces, technologia i ekologia

Ekologia Ekologia

Farby wykorzystywane w procesie malowania proszkowego uchodzą za całkowicie bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Są zaopatrzone w stosowne atesty, pozwalające na kontakt z żywnością i wodą pitną. W trakcie malowania proszkowego nie stosuje się także szkodliwych rozpuszczalników, a farba zostaje naniesiona jednokrotnie (grubość uzyskanej warstwy jest porównywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalnikowej). Także proces utwardzania nie przynosi żadnych szkodliwych skutków ubocznych, ponieważ nie występuje emisja szkodliwych substancji do atmosfery.