Technologia

Technologia

Nowo otwarta lakiernia została zaprojektowana w taki sposób, aby spełnić wszelkie wymagania dotyczące BHP oraz ochrony środowiska. Na hali zamontowano wydajny układ wymiany powietrza wraz z dwustopniowym systemem jego filtracji, dzięki czemu emisja niebezpiecznych związków chemicznych do atmosfery została ograniczona do minimum.

Aby zwiększyć wydajność lakierowania, firma dodatkowo zakupiła nowoczesne pompy hydrodynamiczne, umożliwiające pracę w trybie ciągłym. Zostały one dodatkowo wyposażone w zestaw wymiennych dysz o zróżnicowanej średnicy, co umożliwia ich wszechstronne wykorzystanie do nakładania różnych rodzajów farb.

W lakierni wykorzystywane są dwie podstawowe metody nanoszenia farb:

Natrysk hydrodynamiczny

Nakładanie powłok antykorozyjnych na dużych powierzchniach obywa się za pomocą nowoczesnych pomp hydrodynamicznych. Zasada działania urządzenia do natrysku hydrodynamicznego polega na zassaniu wyrobu malarskiego i przetłoczeniu go przewodem wysokociśnieniowym do dyszy osadzonej w specjalnym pistolecie. Dysze posiadają otwory o średnicy 0,1-2,0 mm. Farba opuszczając dyszę na skutek przekroczenia prędkości krytycznej ulega rozpyleniu.

Zalety malowania natryskiem hydrodynamicznym:

  • wysoka wydajność malowania, oszczędność materiału malarskiego (30% w porównaniu z natryskiem pneumatycznym),
  • znacznie większa grubość powłoki w porównaniu z natryskiem pneumatycznym,
  • mniejsze zapylenie i stężenie par rozpuszczalników.
Natrysk pneumatyczny

Oprócz malowania elementów wielkogabarytowych zdarzają się również mniejsze zlecenia, które wymagają precyzyjnego pomalowania niewielkich, aczkolwiek skomplikowanych powierzchni. W takich przypadkach wykorzystywanie pomp hydrodynamicznych staje się nieekonomiczne, dlatego wówczas do malowania stosowana jest metoda natrysku pneumatycznego.

Zasada działania pistoletu lakierniczego bazuje na sprężonym powietrzu. To ono jest nośnikiem aplikowanych substancji, dlatego też pistolety lakiernicze często nazywa się pistoletami pneumatycznymi. Powietrze wypływa z głowicy najczęściej dwoma otworami położonymi symetrycznie po jej przeciwnych stronach. Są one ustawione w taki sposób, by mieszanka lakieru i powietrza była rozpylana w postaci stożka, którego wierzchołek stanowi wylot dyszy, zaś podstawę – lakierowana powierzchnia. Powietrze jest uniwersalnym nośnikiem i nie reaguje z rozpylanymi materiałami, dlatego wachlarz ciekłych substancji, którymi wykańcza się powierzchnię przy użyciu pistoletu jest bardzo szeroki. Mogą być to na przykład lakiery, farby, kleje, rozpuszczalniki itp.

Technologia