Malowanie drewna

Rodzaje wykorzystywanych farb (systemy malarskie)

1. System alkidowy (podkład alkidowy + farba nawierzchniowa alkidowa w odpowiednim kolorze)

Farby alkidowe (ftalowe) do ich produkcji używa się żywic alkidowych. Większość żywic alkidowych zawiera w swoim składzie bezwodnik ftalowy, dlatego też nazywa się je ftalowymi. Farby ftalowe są łatwe do stosowania i mają dobrą rozlewność co podkreśla ich uniwersalność. Niestety wyroby te, jeśli stosowane są na zewnątrz, czasami wykazują tendencję do kredowania, co spowodowane jest pękaniem podwójnych wiązań C=C w cząsteczkach żywicy. Farby alkidowe są wyrobami, które schną chemicznie, tzn. wiążąc tlen z powietrza, dlatego nie powinno stosować się zbyt grubych warstw, aby nie utrudniać dostępu tlenu do wewnętrznych części warstwy.

2. System epoksydowo - poliuretanowy (podkład epoksydowy + farba nawierzchniowa poliuretanowa w odpowiednim kolorze)

Farby epoksydowe są to farby dwuskładnikowe, utwardzające się przez reakcję chemiczną żywicy i utwardzacza (zmieszanych ze sobą tuż przed malowaniem w odpowiednich proporcjach). Po całkowitym utwardzeniu, powłoka jest bardzo twarda (twardość względem szkła wynosi 05, – 0,7) oraz bardzo odporna na czynniki mechaniczne. Wykazuje bardzo dobrą odporność na wodę, oleje, wiele rozpuszczalników i zasady (nawet stężone). Nie są odporne na stężone kwasy oraz promienie UV, dlatego nie powinny być stosowane w miejscach nasłonecznionych (silnie kredują).

Farby poliuretanowe są to również farby dwuskładnikowe utwardzane chemicznie (dostępne są również jednoskładnikowe, gdzie drugim składnikiem jest wilgoć z powietrza). Pod względem odporności i właściwości mechanicznych są podobne do epoksydów, z tym że nie wykazują kredowania pod wpływem UV.

3. System ogniochronny (podkład epoksydowy + farba ogniochronna + farba nawierzchniowa poliuretanowa w odpowiednim kolorze)

Z biegiem czasu znacznie wzrosło zapotrzebowanie rynku na konstrukcje posiadające zabezpieczenie ogniochronne, czyli takie, które przez pewien czas zabezpieczają stalowe elementy konstrukcyjne przed niebezpiecznym oddziaływaniem ognia podczas pożaru. Aby sprostać tym wymaganiom nasi pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu nanoszenia powłok ogniochronnych, czego potwierdzeniem są certyfikaty wydane przez przedstawicieli producenta farby.

Farby pęczniejące są izolacją ogniochronną, która może nadawać elementom stalowym odporność ogniową od R 15 do R 90 (odpowiednio od 15 do 90min.). Ich działanie polega na przyroście objętości powłoki pod wpływem temperatury. Dzięki niskiej przenikliwości cieplnej oraz zmianie objętości, podwyższa się także współczynnik masywności elementu chronionego, a powłoka pozwala na osiągnięcie odporności ogniowej stali.

Farby pęczniejące sprzedawane są w formie zestawów, w których znajdują się:

  • farba podkładowa (grunt) – przystosowuje podłoże do jak najlepszego połączenia się z farbą zasadniczą,
  • farba zasadnicza – właściwa powłoka pęczniejąca o własnościach ogniochronnych,
  • farba nawierzchniowa – dzięki niej chroniony element nabiera walorów estetycznych poprzez odpowiednio dobrany kolor.

Jednym z najważniejszych parametrów farby pęczniejącej jest grubość powłoki, gdyż to ona bezpośrednio wpływa na poziom odporności ogniowej chronionego elementu. Grubość powłoki jest bezpośrednio uzależniona od wskaźnika masywności oraz temperatury krytycznej.

4. Drewno - farby dekoracyjne

Niektóre z naszych produktów wykonane są zarówno ze stali, jak i z drewna, np. ławki, bramy z wypełnieniem ze sztachet drewnianych, pomosty pływające, rusztowania. Realizując kolejne tego typu projekty nabieramy coraz większego doświadczenia z zakresu zabezpieczania drewna oraz nadawaniu jego powierzchni estetycznego wyglądu i właściwości użytkowych.