Våt lackeringsanläggning

En ny lackeringsanläggning som grundades 2015 och den andra, mycket större än den nuvarande skottblästringskammaren...

har definitivt utvidgat profilen för vår verksamhet. Med slutförandet av nya produktionshallar har vi blivit ett av de största företagen i nordöstra Polen som arbetar med professionellt korrosionsskydd och brandskydd av metallkonstruktioner. Eftersom vi bryr oss om hög kvalitet på våra tjänster, tar vi åtgärder för att utbilda vår personal, modernisera och komplettera maskinparken, desutom etablerar vi ett nära samarbete med tekniska rådgivare av kända färgtillverkare.

Skottblästring av stora element

Skottblästring av stora element

Korrosionsskydd

Korrosionsskydd

Brandskydd

Brandskydd

Målning av trä

Målning av trä