Reklamkonstruktioner

Stålkonstruktioner Reklamkonstruktioner

Vi erbjuder fristående reklamkonstruktioner på betongfot. Konstruktioner som erbjuds av oss kännetecknas av mycket hög kvalitet och estetik. Konstruktioner på betongfötter i enlighet med bygglagen kräver inte bygglov eftersom en sådan byggnadsform enligt lagen behandlas som en struktur som inte är permanent bunden till marken.

Vi levererar kompletta beställningar, det vill säga med transport och montering av konstruktioner. Naturligtvis kan du beställa endast en konstruktion. Vi kan också hjälpa till i varje skede av projektutförande. Vi verkar i hela landet och mycket mer! Reklamkonstruktioner är mobila – lätta att flyttas.

Vi är specialiserade på tillverkning av:

 • brädor i stora format,
 • konstruktion på en pelare med två brädor – parallell,
 • konstruktion på en pelare med två brädor – i V-systemet,
 • konstruktion på en pelare med tre brädor – i en V,
 • konstruktion på en pelare med en bräda,
 • reklampyloner,
 • reklam kuber,
 • andra typer av reklammedier,
 • element av brädor som tex ramar etc.

Våra skyltar tillverkas i olika typer och sorter beroende på kundens önskemål:

 • en- och tvåsidiga,
 • typ V,
 • fasta / justerbara,
 • stående / hängande.
Reklamkonstruktioner

1. Konstruktioner på en enskild pelare

Konstruktion – version I A. Konstruktion – version I

Konstruktion är inställd på en pelare, tre brädor som mäter 3x6m är monterade i form av en liksidig triangel. Höjden från marken till den nedre kanten av skylten är ca 3,7 m. Ritningen visar ett exempel på en fast grund.

Konstruktion – version II B. Konstruktion – version II

Konstruktion är inställd på en pelare, två brädor som mäter 3x6m är monterade i V-form. Höjden från marken till den nedre kanten på skylten är ca 3,7m.

Konstruktion – version III C. Konstruktion – version III

Konstruktion är inställd på en pelare, två brädor som mäter 3x6m är monterade parallellt med varandra. Höjden från marken till den nedre kanten av skylten ca 3,7 m.

Konstruktion – version IV D. Konstruktion – version IV

Konstruktion är inställd på en pelare, en bräda som mäter 3x6m. Höjden från marken till den nedre kanten av skylten ca 3,7 m.

Alla element i stål, galvaniserade. Vi gör inte belysningen. Alternativt kan vi göra ytterligare fästen för att hänga lamporna. ”Betongvikter” är standardvägplattor med måtten 3 x 1,3 x 0,25 m. Det är möjligt att hänga banderoller på båda sidor. Konstruktion är lämplig för inställning i 1 vindzon.

2. Gitterkonstruktion i storformat

Konstruktion - 6,0x4,0m - Variant A - inställd på betongvikter A. Konstruktion - 6,0x4,0m - Variant A - inställd på betongvikter

Konstruktionen är gjord av enskilda element, med möjlighet att förlänga. Inställd på vägplattor (betongvikter).

Konstruktion - 6,0x4,0m - Variant B - förankrad på stiftar B. Konstruktion - 6,0x4,0m - Variant B - förankrad på stiftar

Konstruktionen är gjord av enskilda element, med möjlighet att förlänga. Förankrad med stiftar eller ankare till en härdad grund.

Konstruktion – version III C. Konstruktion – version III

Konstruktion är inställd på en pelare, två brädor som mäter 3x6m är monterade parallellt med varandra. Höjden från marken till den nedre kanten av skylten ca 3,7 m.

Konstruktion – 12,0x8,0m - inställd på betongvikter D. Konstruktion – 12,0x8,0m - inställd på betongvikter

Konstruktionen är gjord av enskilda element, med möjlighet att förlänga. Inställd på vägplattor.

Alla element i stål, galvaniserade. Vi gör inte belysningen. Alternativt kan vi göra ytterligare fästen för att hänga lamporna. ”Betongvikter” är standardvägplattor med måtten 3 x 1,3 x 0,25 m. Det är möjligt att hänga banderoller på båda sidor. Konstruktion är lämplig för inställning i 1 vindzon.

3. Konstruktion 3x3m - reklam kub

Standard dimensioner är:
 • 2,0 x 2,0 x 2,0m
 • 2,5 x 2,5 x 2,5m
 • 3,0 x 3,0 x 3,0m

Alla element i stål, galvaniserade.

Reklamkonstruktioner

4. Vi gör också konstruktioner som utformats av kunden.

Standard dimensioner är:
 • 6m x 4m
 • 9m x 6m
 • 12m x 8m
 • 13m x 9m
Dessutom är det möjligt att förlänga dimensionen med 3m:
 • 9m x 4m
 • 12m x 6m
 • 15m x 8m
 • 16m x 9m

Vi skapar också konstruktioner för individuella icke-standardbeställningar. Vi erbjuder erfarenhet och kunskap inom reklamkonstruktioner.

Våra konstruktioner är skyddade mot korrosion genom varmförzinkning som garanterar långvarig användning.

Användningen av färdiga prefabricerade paneler som ballast eliminerar behovet av gjutning kostsamma grundfötter. Reklamkonstruktioner är utformade för att fästa ensidiga eller dubbelsidiga vertikala reklambannor utförda av alla möjliga tyg (inklusive ogenomsläppliga tyger).

Fördelen med denna typ av reklamkonstruktioner är lätt montering, demontering och överföring till en annan plats.