Sandblästring

Sandblästring

Process Process

Skottblästring är en teknologisk process baserad på rengöring av ytan med tryckluft med tillsats av hårda partiklar. Ger noggrann rengöring av även svårtillgängliga ytor som inte kan nås med traditionella slipmetoder.

Fördelar med skottblästring Fördelar med skottblästring

  • mycket noggrann ytrengöring av korrosionsrester, minerala och syntetiska föroreningar, t.ex. gammal färg,
  • betydande ytautveckling – ytan blir matt genom att få en mikro porös struktur med vilken färg och metallbeläggningar (t.ex. zink) skapar mycket slitstarka anslutningar,
  • i motsats till sandblästring lämnar skottblästringsprocess inga rester av slipmedel (damm) på ytan. Slipmedel i vår kammare rengörs automatiskt så att smuts och damm separeras och avlägsnas från kretsen,
  • hög processeffektivitet,
  • låg utförandekostnad.