Plasma och laser

Vär utrustad med maskiner av högsta kvalitet för att garantera dig tillfredsställande av rekommenderade tjänster.

Plasma Plasmaskärmaskin DYNAMIC

Den tekniska linjen för plasmaskärning gör det möjligt att nummeriskt skära element i stål till en tjocklek på upp till 40 mm! Arbetsdimensioner av borden är 6m x 2m.

Följande bilder på skäraren kommer från www.stigal.pl

Plasma och laser
Specifikationer
Arbetsfält 6x2 m
Maximal höjd av element som skurits ut 50 mm
Skärnoggrannhet 0,05 mm
Maximal tjocklek
Svart stål skärning upp till 40 mm
skärning från kant till upp 50 mm
Rostfritt stål skärning upp till 30 mm
skärning från kant upp till 40 mm
Aluminium skärning upp till 30 mm
skärning från kant upp till 50 mm

Laser Företaget har den mest moderna laserskäraren FIBERMAK Momentum Gen. 3

Företaget har den mest moderna laserskäraren FIBERMAK Momentum Gen. 3 vilken möjliggör skärning av metallplåt med den hastighet och precision som inte uppnås på andra enheter. Tack vare en speciell teknologisk databas och en CNC-styrenhet är hela processen automatiserad och det finns inget utrymme för mänskliga fel. Maskinen övervakar ständigt tillståndet för de komponenter som påverkar skärkvaliteten vilket garanterar högsta servicenivå.

Precision och snabbt laserarbete är inte bara fördelaktig för företag utan även för personer som planerar att utföra en viss konstruktion eller förverkliga sin konstnärliga vision i metall. Vi har också möjlighet att skära i profiler.

Specifikationer
Effekt 2 KW
Arbetsfält 4x2 m
Maximal höjd av utskurna element 120 mm
Skärnoggrannhet 0,05 mm
Minsta hålbredd 0,5 mm
Maximal tjocklek på väggen som skärs
Svart stål 16 mm
Rostfritt stål 8 mm
Förzinkad stål 4 mm
Aluminium 6 mm
Mässing 6 mm
Koppar 6 mm