Portal spawalniczy

Portal spawalniczy Portalowy automat do dwustronnego spawania kształtowników MSA-4 PS

Przeznaczenie: Spawanie wzdłużne belek o profilu zamkniętym teowych i dwuteowych o wysokości środnika 1600 mm w poz. pionowej środnika z automatyczną korekcją położenia palników(opcja), dociskiem kompensacyjnym hydraulicznym środka oraz uniwersalnym stołem zaciskowym z chłodzeniem wodnym.

Opis: Szynowy portal bramowy z układem dociskowym i mocowaniem głowic spawalniczych – zmechanizowany, poruszający się na modułowym torze jezdnym, o długości będącej, zgodnie z założeniami, wielokrotnością 6 m (przyjęto 3 sekcje). Wewnętrzne wymiary zbudowanego portalu pozwalają na spawanie wyrobów o maksymalnej wysokości 1,6 m i szerokości 0,8 m. Ważną innowacją jest zintegrowany z portalem górny docisk konstrukcji (np. środnika spawanej blachownicy teowej), regulowany w zakresie od 200 do 1000 kg.

Portal spawalniczy
Nazwa parametru Wartość uzyskana
Rodzaj manipulacji zmechanizowany posuw portalu, regulacja płynna, pamięć programowa, automatyczne prowadzenie palników
Długość toru jezdnego - 1 moduł 6 m
Szerokość zintegrowanego stołu zaciskowego 0,8 m
Długość zintegrowanego stołu (maksymalna długość elementu) 18 m
Sposób chłodzenia zintegrowanego stołu radiator aluminiowy z wewnętrznym obiegiem wody
Docisk kompensacyjny hydrauliczny, obciążniki zintegrowane z portalem jezdnym, 200-1000 kg
Wysokość samoczynne dociskanego wyrobu (max.) 1,5 m
Liczba głowic spawalniczych (max.) 2
Możliwa do zastosowania metoda spawania MIG/MAG, SAWłuk kryty